EU stelt gedetailleerd plan op om de ‘chantage’ van Hongarije tegen Oekraïne te saboteren | Wereld | Nieuws


Ambtenaren van de Europese Unie zouden een vertrouwelijke strategie hebben bedacht om de Hongaarse economie te ontwrichten als premier Viktor Orbán volhardt in het blokkeren van een steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne. Deze stap komt als reactie op de groeiende frustratie in de Europese hoofdsteden over wat een diplomaat Orbáns ‘chantagebeleid’ noemt.

Het plan, gedetailleerd beschreven door de Financial Times, omvat naar verluidt maatregelen die gericht zijn op het verzwakken van de Hongaarse economie, het depreciëren van de munt en het verminderen van het vertrouwen van investeerders. Orbán had eerder in december de € 50 miljard aan fondsen voor Oekraïne geblokkeerd, wat aanleiding gaf tot een noodleidersvergadering die gepland was voor donderdag om de kwestie opnieuw te bekijken.

Het document schetst naar verluidt dat als er geen overeenstemming komt op de top van 1 februari, andere EU-leiders publiekelijk zouden verklaren dat ze zich niet kunnen voorstellen EU-fondsen aan Boedapest te verstrekken vanwege het ‘onconstructieve gedrag’ van de Hongaarse premier.

Hongarije, waarvan de economie sterk afhankelijk is van de interne markt, waarbij bijna al zijn export naar de buurlanden gaat, wordt geconfronteerd met mogelijke gevolgen. Uit gegevens van de Europese Commissie blijkt dat 78 procent van de Hongaarse export intra-EU-handel betreft, waarbij Duitsland 28 procent voor zijn rekening neemt en Roemenië, Slowakije, Oostenrijk en Italië elk 5 procent bijdragen. De EU heeft eerder de bevriezing van fondsen gebruikt als instrument om Hongarije op verschillende punten aan te spreken, waaronder LGBTQ+-rechten.

János Bóka, de Hongaarse EU-minister, verwierp het vermeende plan en stelde dat Hongarije “niet toegeeft aan druk” en benadrukte dat er geen verband bestaat tussen Oekraïne en algemene toegang tot EU-fondsen. Hij beschuldigde Brussel ervan de toegang tot EU-fondsen te gebruiken voor “politieke chantage”.

EU-bronnen uiten toenemende frustratie, waarbij iemand zegt: “De realiteit is dat Hongarije op dit vlak niet echt flexibel is geweest. Het frustratieniveau van de lidstaten neemt toe. Het is hoger dan in december.”

De zorgen over de Hongaarse oppositie zijn zo geëscaleerd dat verschillende lidstaten naar verluidt pleiten voor de invoering van Artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat Hongarije zijn stemrecht zou kunnen ontnemen als Orbán volhardt in het blokkeren van EU-besluiten.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft naar verluidt zijn plannen om in juli af te treden opgegeven, uit angst dat Orbán het voorzitterschap op topconferenties zou kunnen overnemen totdat er een nieuwe leider is gevonden. Het gebruik van artikel 7 wordt echter gezien als een laatste redmiddel, en sommige diplomaten waarschuwen tegen de implementatie ervan, ondanks de woede die tegen Hongarije is gericht.

Orbán blijft onverzettelijk ondanks bezoeken en oproepen van EU-leiders. In het jongste voorstel van Boedapest wordt voorgesteld jaarlijks in te stemmen met de fondsen voor Oekraïne, een stap die de EU-leiders interpreteren als het verlenen van een jaarlijks veto aan Hongarije, een concessie die zij niet bereid zijn te doen, vooral vanwege de potentiële onzekerheid voor Oekraïne bij het veiligstellen van fondsen in januari 2025 en daaropvolgende jaren tot de financieringsherziening in 2027.Source link