‘Niets kan’ immigranten tegenhouden – EU-grenschef – RT World News


De Europese Unie moet zich concentreren op het blokkeren van illegale grensoverschrijdingen en tegelijkertijd het voor asielzoekers en economische migranten gemakkelijker maken om binnen te komen, zegt Hans Leitjens, het nieuwe hoofd van Frontex, de grensbeschermingsorganisatie van het blok.

Dinsdag berichtte de Duitse krant Berliner Zeitung over de citaten die Leitjens de dag ervoor in een andere publicatie, Die Welt, had geplaatst. In plaats van simpelweg de migratieregels van de EU ten uitvoer te leggen, heeft de Nederlandse functionaris gepleit voor ‘meer menselijkheid’ en minder ‘vreemdelingenhaat en vooroordelen’.

“Niets kan mensen ervan weerhouden een grens over te steken, geen muur, geen hek, geen zee, geen rivier”, vertelde Leitjens aan Die Welt. Hij omschreef het immigratiebeleid van het blok als “veel wensdenken en een vaak overdreven woordkeuze.”

Frontex is het snelst groeiende EU-agentschap. Het budget ging van 364 miljoen euro in 2020 naar 859 miljoen euro, terwijl het personeelsbestand bijna verdubbelde, van 1.200 naar 2.200. Het “permanente korps” zou de eerste geüniformeerde en bewapende politiemacht van de EU moeten zijn, die in 2027 10.000 man zal tellen.

Leitjens, 60, is een voormalige luitenant-generaal bij de Nederlandse politie die onder meer leiding gaf aan een Nederlandse veiligheidsmissie in Afghanistan en de corruptie in het Caribisch gebied bestreed. Hij werd in december 2022 benoemd tot directeur-generaal van Frontex, met als missie het vaststellen van “veilige en goed functionerende buitengrenzen” van de EU.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof staat Biden toe het grenshek van Texas te ontmantelen

”Soms wordt gedaan alsof je simpelweg een dop weer op de fles kunt zetten en dan wordt de migratie gestopt. Maar dat is een misvatting”, zegt hij. In plaats van immigranten aan de grenzen en op volle zee terug te sturen, of degenen wier asielaanvragen ongegrond worden verklaard snel te deporteren, heeft Leitjens een vierstappenplan voor ‘goed grensbeheer’ voorgesteld.

Stap één is hardhandig optreden tegen mensensmokkel en illegale grensovergangen, terwijl legale immigratie wordt opengesteld. Stap twee zou het beëindigen van ‘alarmisme’ en ‘oppervlakkige preoccupatie’ met migratie zijn, wat ‘een realiteit is’, zei hij. Stap drie is ervoor te zorgen dat de EU precies weet wie er binnenkomt, wat belangrijk is vanuit veiligheidsoogpunt. Stap vier zou het correct behandelen van asielzoekers zijn en het deporteren van degenen die falen, omdat ‘hier de rechtsstaat prevaleert’.

Afgelopen november heeft het Europees Parlement amendementen aangenomen op het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (CEAS), met als doel de illegale immigratie te beteugelen. De veranderingen vereisen dat asielzoekers aan de buitengrens worden behandeld en afgewezen asielzoekers onmiddellijk worden uitgezet.

Vorig jaar hebben ruim een ​​miljoen mensen asiel aangevraagd in de EU, van wie de meesten in Duitsland, waarmee bijna het record van 1,3 miljoen mensen uit 2015 werd bereikt. Hoewel ongeveer de helft van de asielzoekers werd afgewezen, is slechts één op de vijf gedeporteerd omdat hun land van herkomst herkomst weigert ze terug te nemen. Ondertussen registreerde Frontex in 2023 380.000 ‘irreguliere’ grensovergangen naar de EU, een stijging van 17% ten opzichte van het jaar daarvoor.

“Dit gepraat over ‘mensen tegenhouden’ en ‘grenzen sluiten’ kan niet altijd ons verhaal zijn. Het is mijn taak om een ​​evenwicht te creëren tussen effectief grensbeheer en naleving van de grondrechten”, vertelde Leitjens aan Die Welt.

Hij is bereid deals te sluiten met Tunesië, Marokko en Egypte, omdat de EU “afhankelijk is van de capaciteiten en wil van deze landen” om “irreguliere migratie” te bestrijden. In ruil daarvoor moet Brussel “iets teruggeven: visumfacilitatie, meer legale routes naar de EU en economische steun”, voegde Leitjens eraan toe. Hij sluit onderhandelingen met Libische milities echter uit en beschrijft hen als mensenrechtenschenders en potentiële oorlogsmisdadigers.Source link